GUNNAR CRAMER

FagomrĂĄder

 • Fast eiendoms rettsforhold, grense- og nabosaker.
 • Forretningsførsel fast eiendom, utleie, kontrakter og megling.
 • Forretningsførsel, bistand til bedrifter.
 • Gjeldsforhandling og konkurs, tvangsfullbyrdelse.
 • Familierett, ektefeller og samboerforhold, separasjon, skifte og fordeling av verdier; særeie og samboerkontrakter.
 • Barns rettsforhold, samværsavtaler og barnevern.
 • Alminnelig praksis med prosedyre.

Utdannelse

 • 1971: Cand. jur. – Universitetet i Oslo, spesialfag: Skatterett.

Arbeidserfaring

 • 1971 – 1972: Direktøren for Skattevesenet.
 • 1972 – 1973: Dommerfullmektig Trondheim Byfogdembede.
 • 1973 – 1974: Dommerfullmektig Tønsberg sorenskriverkontor.
 • 1974 -: Etter dette egen advokatpraksis i Tønsberg.

Tillitsverv, erfaring, m.v.

 • 1981 – 1993: Politiske verv i Tjøme kommunestyre, formannsskap, gruppeleder Høyre, div. lederstillinger i politiske rĂĄd og utvalg.
 • 1974 -: I kortere og lengre perioder daglig leder i flere eiendomsselskaper, styremedlem i næringsvirksomheter.

  Navn (pĂĄkrevd)

  E-post (pĂĄkrevd)

  Emne

  Beskjed