Eiendom, skatt og arv i Spania - laste ned eboken gratis!

Två länders reguljära lag och språk
– det ska vi lösa

Cramer Advokater S.L. är ett spanskt advokatkontor som bistår, sedan 2005, privatpersoner, advokater och företag. Cramer Advokater har kontor i Fuengirola, Alicante samt i Tønsberg (Norge). Största delen av våra klienter är scandinaver som bor året runt, eller som har en semesterbostad i Spanien.. Vi kan erbjuda våra tjänster inom följande verksamhetsområden:

Civilrätt

– Arvsuppgörelse och bouppteckning
– Testamenten
– Köp och försäljning av fastighet
– Äganderättsöverlåtelser
– Tidsdelning/parter
– Skilsmässa, hemskillnad, ekonomisk uppgörelse, föräldratvister
– Bildande och upplösning av bolag
– Avtalsrätt
– Arbetsrätt
– Skatterätt
– Skattedeklaration
– Förvaltningsrätt
– Vräkningar
– Hyresregistrering

Brottsmål
Procedur

Vi hanterar mål vid spanska domstolar i både civil- och brottmål.