Arvode baserat på tidsåtgång

Faktureras med 150,- €/timme 

Köp / Försäljning

1 % av köpeskillingen, och minimum 2.000,- € 

Testament

375,- € per testament, inkl. mva. och alla kostnader

Stiftande av bolag

900,- € (express)
1.300,- €

Arv

Minimum 3.000,- € (avliden icke skatteresident i Spanien).

Bouppteckning

Minimum 4.000,- € (avliden skatteresident i Spanien).

Årlig skattedeklaration

150,- € per person

Arvoden exklusive moms (21%).