ARE BOHNE 

Verksamhetsområde:

 • Rådgivning till företag samt offentliga sektorn
 • Brottsmål
 • Arbetsrätt
 • Familjerätt och arv
 • Rättshjälp
 • Kontaktperson med Spanien

Arbetserfarenhet:

 • NEK Kabel AS Oslo
 • Polisen i Tønsberg och i Asker och Bærum
 • Tingsrätten i Skien och Porsgrunn
 • Försvaret
 • Institutet för journalistik
 • Cramer & co

  Namn (krävs)

  Epost (krävs)

  Ämne

  Meddelande